KPSS Önlisans Soru Dağılımı

KPSS Önlisans soru dağılımı, KPSS Önlisans sınavı 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusundan oluşmaktadır. KPSS Önlisans sınavına hazırlanırken, bu soruların nasıl bir dağılım gösterebileceğini bilmek sizlere fayda sağlayacaktır. KPSS Önlisans sınavında sorulan toplam 120 sorunun yüzde olarak ağırlığını aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.

KPSS Önlisans Türkçe Konuları

Yukarıdaki tabloda KPSS Önlisans soru dağılımı üst başlıklar halinde verilmiştir. Bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmanız için en fazla soru gelen konuları sizler için derledik.

KPSS Önlisans Türkçe Soru/Konu Dağılımı:
1.Paragraf Soruları: Ortalama her sınavda 13-15 soru gelebilmektedir.
2.Cümlede Anlam: Ortalama her sınavda 6-7 soru gelebilmektedir.
3.Anlatım Bozukluğu: Ortalama her sınavda 4-5 soru gelebilmektedir.
4.Noktalama İşaretleri: Ortalama her sınavda 4-5 soru gelebilmektedir.

KPSS Önlisans Matematik Soru/Konu Dağılımı:
1.Sayı-Kesir Problemleri: Ortalama her sınavda 4-5 soru gelebilmektedir.
2.Çarpanlara Ayırma ve Sadeleştirme: Ortalama her sınavda 4-5 soru gelebilmektedir.
3.Rasyonel Sayılar: Ortalama her sınavda 3-4 soru gelebilmektedir.
4.Köklü Sayılar: Ortalama her sınavda 3-4 soru gelebilmektedir.
5.Grafik Problemleri: Ortalama her sınavda 3-4 soru gelebilmektedir.

KPSS Önlisans Tarih Soru/Konu Dağılımı:
1. Atatürk İnkılapları: Ortalama her sınavda 9-10 soru gelebilmektedir.
2. Atatürk İlkeleri: Ortalama her sınavda 4-5 soru gelebilmektedir.
3. Milli Mücadele Dönemi: Ortalama her sınavda 3-4 soru gelebilmektedir.

KPSS Önlisans Coğrafya Soru/Konu Dağılımı:
1. Bölgeler Coğrafyası: Ortalama her sınavda 4-5 soru gelebilmektedir.
2. Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme: Ortalama her sınavda 3-4 soru gelebilmektedir.
3. Türkiye'nin Fiziki Özellikleri: Ortalama her sınavda 3-4 soru gelebilmektedir.

KPSS Önlisans Vatandaşlık Soru/Konu Dağılımı:
1. Temel Hukuk Kavramları: Ortalama her sınavda 4-5 soru gelebilmektedir.
2. Yasama-Yürütme-Yargı: Ortalama her sınavda 4-5 soru gelebilmektedir.
3. Güncel Bilgiler: Ortalama her sınavda 4-5 soru gelebilmektedir.

KPSS Önlisans Geometri Soru/Konu Dağılımı:
1. Üçgenler: Ortalama her sınavda 3-4 soru gelebilmektedir.
2. Çokgenler: Ortalama her sınavda 3-4 soru gelebilmektedir.
3. Çember ve Daire: Ortalama her sınavda 2-3 soru gelebilmektedir.

KPSS Önlisans soru dağılımının ne şekilde olabileceğini yukarıdaki yazımızda açıklamaya çalıştık. Ancak şu unutulmamalıdır ki, bu veriler geçmiş dönem sınavlarına dayanmaktadır. Her yıl farklı konulardan farklı sorular gelebilmektedir. Bu yüzden, KPSS Önlisans Soru/Konu Dağılımlarının hangi konularda olduğuna aşağıdaki yazılarımızdan ulaşabilirsiniz.

KPSS Önlisans Soru Dağılımı: Türkçe Konuları
KPSS Önlisans Soru Dağılımı: Matematik Konuları
KPSS Önlisans Soru Dağılımı: Tarih Konuları
KPSS Önlisans Soru Dağılımı: Coğrafya Konuları
KPSS Önlisans Soru Dağılımı: Vatandaşlık Konuları
KPSS Önlisans Soru Dağılımı: Geometri Konuları