Yurt İçi Finansal Program Ortakları Uzmanı

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı tarafından 08.06.2018 tarihinde ilan edilen duyuruda bahsi geçen Yurt İçi Finansal Program Ortakları Uzmanı pozisyonuna başvurmak için gerekli şartlar aşağıdaki şekildedir:

Eğitim Şartı:

- Aşağıdaki bölümlerden lisans derecesinde mezun olmak veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış yabancı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  • Ekonometri
  • Endüstri Mühendisliği
  • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
  • İktisat
  • İstatistik
  • İşletme
  • İşletme Mühendisliği veya
  • Pazarlama bölümlerinde yüksek lisans yapmış olmak,

Tecrübe Şartı:

- En az 2 sene bir bankanın kredi kartı departmanında (tercihen issuing ürün yönetimi bölümünde) çalışmış olmak.
NOT: Tecrübe şartını sağladığınızı lütfen başvuru formunda ayrıntılı bir şekilde yazın.

Görev Tanımı:

- Yurt içi bankalar ile ortak markalı kredi kartı çıkarma süreçlerini yönetmek,
- Bankalar ile çıkarılan ortak markalı kredi kartlarının kullanımından doğan TK finansal alacaklarının ve mil yükümlülüklerinin ay sonlarında mutabakatını banka yetkilileri ile yapmak,
- Yapılan mutabakatlar sonrası ortaya çıkan yekunları bankalara faturalamak,
- Program kural ve koşullarının tanımlamak, bankalar için şartnamelerin hazırlamak ve bankalar ile yapılan sözleşme koşullarına sözleşme dönemi boyunca uyulmasının kontrolünü sağlamak (ör: mil fiyatının yıllık hesaplanması),
- Sözleşme bitiş dönemlerinde partner bankalar ile sözleşme yenileme pazarlık süreçlerini yürütmek,
- Yeni partner bankalar ile yapılacak olan BT entegrasyonlarında BT birimine destek vermek,
- Partner bankalar ile BT entegrasyonlarının koordinasyonunu sağlamak,
- Partner bankalar ile iş geliştirme ve kampanya süreçlerini yönetmek,
- Analiz ekibi ile koordineli bir şekilde kredi kartı portföy performansının her bir partner banka için analiz edip raporlamak,
- Bankalar ile günlük iletişimi sağlamak.

Aranan Nitelikler:

- Banka kredi kartı iş modeline, kar/zarar dinamiklerine, üye işyeri modeline hakim,
- Bankalarla ortak kampanya süreçlerini ve karşılıklı ilişkileri yönetebilmek için ikili ilişkiler kurma vasıflarına sahip olan, ikna kabiliyeti yüksek,
- Güçlü analitik düşünme ve problem çözme yeteneği olan ve iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik innovatif yaklaşım sahibi,
- İş ve süreç takibi konularında yetkin ve proaktif bir şekilde proje paydaşlarını mobilize etme konusunda motive,
- Ekip çalışmasına uyumlu ve çözüm odaklı,
- İleri düzeyde Excel ve MS Office bilgisine sahip (Excel, Word, Powerpoint),
- Yoğun iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
- Etkili sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip çalışma arkadaşları arıyoruz.