Genel Yetenek Sınavlarına Hazırlık

Ülkemizde genel yetenek sınavları nasıl yapılıyor?

Bu soruya kesin ve net cevap vermek çok zor olsa bile, bu sınavların ana mantığı ve kurgulanma biçimlerinden bahsetmek ve adayların bu sınavlarda nelere dikkat etmeleri gerektiğine değinmek ve bu sınavlarda başarılı olabilmek için yapılması gerekenler ve sınav stratejileri hakkında özet bilgiler verebiliriz.

Zaman kavramı; bazı özel kurumlar veya kamu kurumları genel yetenek sınavlarını sadece zaman kavramı üzerine inşa ediyorlar, çok basit sayısal veya sözel içerikli sorulardan oluşan bir soru seti oluşturuyorlar. Sınav süresini çok kısa tutuyorlar. Buradaki ana mantık zamanı en iyi değerlendiren aday en yetenekli adaydır.

Soru tarzları, soru mantığı; Genel yetenek sınavlarında karşımıza çıkan sorular farklı isimlerle adlandırılabilir. Genel olarak sorular sayısal, sözel ve görsel diye ayırabileceğimiz soru karmalarından oluşmaktadır. Basit bir toplama işlemi sorusu, anlamlı bir cümle kurma şeklindeki bir türkçe sorusu, belli bir kurgu ile oluşturulan görsel sorular, bir tablodaki doğru veya yanlış verileri bulma, anlamsız ve karmaşık verilerden sonuç üretmek ve karar vermek şeklinde soru tarzlarına rastlanmaktadır.

Genel yetenek sınavlarına nasıl hazırlanmalı, sınav anında nelere dikkat etmeli?

Genel yetenek sınavlarındaki soruların büyük bir kısmı basit sorulardan oluşmakla birlikte, soru tarzının karışıklığı, sorudaki ilgisiz veri kalabalığı, zamanın darlığı gibi sebeplerden ötürü sınav öncesi hazırlık yapmakta, benzer mantıkla kurgulanmış soru çözerek zihnin bu tarz bir sınav öncesi uyarılmasında ciddi fayda var. Genel yetenek sınavlarında zamanı iyi değerlendirmek adına soruları mümkün mertebe zihinden çözmek, sorularda fazla vakit kaybetmemek, ben bu soruyu çözmeliyim şeklinde psikolojik baskı altına girmemek önemli hususlar olarak göze çarpmaktadır.

Zor soruyu değil, çok daha fazla soruyu çözmeye çalışmak, dikkat ve odaklanma, faydasız veriden kaçınma, şüpheden uzak ve geniş bir bakış açısı ile soruları değerlendirmek, zaman kazanmak için soruyu okurken anlayıp çözebilmek ve tekrar tekrar okumaya meydan vermeden cevaplamak sınavın daha başarılı geçmesi için gereken koşullar olarak öne çıkmaktadır.

Kısa ve genel bir öngörünüz olsun istiyorsanız Temel Genel Yetenek Paketimizi tavsiye ederiz.

Detaylı bir hazırlık yapmak için Özel Yetenek Paketimizi tavsiye ederiz.